The Unanimously Soaking Dusting - Tonight Ill Be Staying Here With You

modellbränsle

Posted Sept. 28, 2015, 6:38 p.m. By udolat Tags: Modeller

Modellbränsle är inte att leka med eftersom det är extremt brandfarligt och dessutom frätande och mycket giftigt. Därför måste det alltid förvaras inlåst och hanteras varsamt. Det säljs i förpackningar om fyra stycken fyralitersdunkar. Det kan också vara dyrt att få transporterat, eftersom det såklart klassas som farligt gods, vilket innebär att det är bäst att hitta en leverantör inom hämtningsavstånd från stället där du bor. Modellbränsle kan användas till så olika grejer som båtar, bilar, helikoptrar etc.