The Unanimously Soaking Dusting - Tonight Ill Be Staying Here With You

Måste lära sig att lite på människor

Posted Nov. 21, 2015, 10:07 p.m. By udolat

Jag vet inte riktigt på vad eller vem jag ska lite på. Det är många som säger att man inte kan lite på någon annan än sig själv och ibland inte ens det. En annan säger att man måste ha någon att lite på. För att bli en trygg människa måsta man kunna sätta sin tillit till någon. När jag hörde det var min första tanke "vilka kan jag lita på?" Jag började tänka på hur mina vänner skulle göra om jag berättade någonting som jag verkligen inte ville skulle spridas. Jag kom fram till att jag tror inte någon skulle hålla det helt.